гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2017

Дати за провеждане на ДКИ по практика на професията:

от 3 до 8 юни 2017г. по график

Срок за подаване на заявленията: до 10.05.2017г.

*****************************************************************

Дата за провеждане на ДКИ по теория на професията:9.06.2017г.от 8 часа

Срок за подаване на заявленията: до 10.05.2017г.