гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ - допълнение

КЛАСНИ РАБОТИ

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК СИП

ГРАФИК ДЧФВС

ВАКАНЦИИ