ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ
"Проф. д-р Асен Златаров"
ПАРАД НА ПРОФЕСИИТЕ В ПГИТ 6/12/2009
С представяне на професията „Икономист информатик” започна парадът на професиите в ПГИТ, който е част от програмата за отбелязване на 50-годишния юбилей на гимназията и се осъществява в рамките на проекта „Училището – символ и традиция”, финансиран от Европейския социален фонд. Състезание за мултимедийна презентация на тема „Моето училище, моята професия, моето бъдеще” излъчи участниците във втория етап на съревнованието между учениците от Хв, ХІв и ХІІг клас, които се обучават по професия „Икономист информатик”. Състезанието бе замислено като истински празник – с водещи, забавни минути за публиката и състезание „Минута е много” в областта на информационните технологии. Гостите на събитието бяпа посрещнати с „весел пропуск”, който съдържаше вместо компютърен вирус – компютърен...виц. Забавното начало бе последвано от сериозна демонстрация на знания от представителите на трите класа, чиито презентации бяха отличени в първия етап на състезанието. Това са Карамфила Бързакова от Хв, Михаела Николова от ХІв и Антон Костов от ХІІг клас. Презентациите са оценени по предварително обявени критерии и донесоха по 13 точки за крайното класиране в състезанието „Минута е много”. Негови водещи бяха Таня Янчева и Александър Георгиев от ХІв, които смениха Бети Динева и Андон Бориков от Хв клас, чиято задача бе да посрещнат гостите и да представят тримата финалисти. Жури в „Минута е много – ІТ” бяха преподавателите от МО”Информатика” Мария Денишева, Марияна Кючукова, Мария Ризова, Златка Стоянова и Валери Симонски. Победител в състезанието е Карамфила Бързакова от Хв клас с 30 точки, на второ място се класира Михаела Николова от ХІв клас с 27 точки и на трето – Антон Костов от ХІІг клас с 25 точки. Специалната награда за изготвяне на дипляна за професията „Икономист информатик” бе присъдена на Михаела Николова, а поощрителна награда за презентация получи Виолина Герчева от ХІІг клас. Празникът завърши с изненада – учителите по информатика подариха на своите ученици табло с техни снимки, крилати ІТ мисли и кутия за предложения - за нови, интересни и иновативни бъдещи изяви. Таблото е окачено в един от кабинетите по информатика и очаква първите нетрадиционни хрумвания на учениците.
Състезания и конкурси