гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Директор

Снежана Борисова Митова

ОБРАЗОВАНИЕ: висше

Заместник- директори

Елена Кирилова Изова - заместник-директор