гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg

Състав на Училищен ученически съвет при ПГИТ „Проф.д-р А.Златаров"