гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
За вас зрелостници

- Рейтингова система на висшите училища в България


- Държавни зрелостни изпити

- Държавни квалификационни изпити